10.10.2022

HF Agro předvede ve dnech 26. – 30. října v Rumunsku na mezinárodní zemědělské výstavě INDAGRA-2022 (Bukurešť) talířové brány GEKON-5.

Po úspěšné debutové účasti na polské výstavě „AGRO SHOW“ byla HF Agro pozvána do Rumunska, kde společnost představí spolehlivé, uživatelsky přívětivé talířové brány GEKON-5.

Diskové brány GEKON jsou strojem, jehož úroveň seřízení a konstrukční možnosti umožní zemědělcům dokončit požadovanou kvalitu kultivace ihned po prvním přejezdu. Vyvážená cena, vysoký výkon a pohodlná konstrukce jednotky vyvolaly mezi evropskými farmáři obrovskou poptávku.

Rumunský trh je velmi slibný, zemědělství se rychle rozvíjí, a tak se HF Agro těší na přilákání nových partnerů a kupců.

Zveme Vás na výstaviště "Romexpo" na stánek 53E.

< Back to news list

Contact us

Our site, like most others, uses cookies and other similar technologies (pixel tags, etc.) to provide services that best meet your interests and needs, as well as collect statistical and marketing information for analysis and improvement our services and sites.

I accept cookies I refuse cookies Privacy Policy