30.08.2023

Ve dnech 12.-14. září se diskový podmítač GEKON představí na největší kanadské akci - Canada's Outdoor Farm Show 2023.

Jedná se o bezúdržbový stroj s automatickým nastavením. Diskový podmítač dokáže zpracovat půdu jak po sklizni kukuřice na podzim, tak připravit pole pro setí po sklizni raných obilovin. Zařízení zajišťuje intenzivní promíchání půdy a rostlinného materiálu do hloubky 15 cm a pracuje maximální rychlostí 20 km/h.

Konstrukci vyzdvihuje bezúdržbový provoz a systém sledování terénu. Hmotnost stroje je rovnoměrně rozložena na celou pracovní šířku díky systému sledování terénu s centrálním zavěšením pracovních sekcí. Toto řešení pomáhá přesně udržovat pracovní hloubku a dokonale vyrovnávat povrch pole.

Mezi další důležitá konstrukční řešení patří disky uložené na odpruženém stojanu, který zajišťuje nejvyšší kvalitu zpracování a spolehlivou ochranu pracovních orgánů, automatické zajištění stroje v přepravní poloze, systém sklápění s hydraulickým jištěním a hydraulické nastavení polohy radliček. Úroveň pokrytí hrud lze také regulovat pomocí válce bez středové osy, který se nezanáší. Zařízení snadno zvládá práci i v extrémních podmínkách.

Zveme vás na výstavu Canada's Outdoor Farm Show 2023 ve Woodstocku v Ontariu, kde se můžete nejen seznámit s přednostmi tohoto zařízení, ale také si prohlédnout jeho práci na poli. Stánek společnosti HF Agro má číslo N359.

< Back to news list

Contact us

Our site, like most others, uses cookies and other similar technologies (pixel tags, etc.) to provide services that best meet your interests and needs, as well as collect statistical and marketing information for analysis and improvement our services and sites.

I accept cookies I refuse cookies Privacy Policy